Laboratoriumonderzoek
 
Bloedonderzoek
 
Veel bloedonderzoek voeren wij in huis uit. Dit heeft als voordeel dat we na 15 minuten al een uitslag hebben en we de behandeling direct aan de uitslag kunnen aanpassen.
Bepaling van o.a.:
 laboratorium bloed 1-kleinlaboratorium bloed 2-klein
 
- Nierfunctie
- Leverfunctie
- Glucose
- Hematologie (rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes)
- Virustesten (kattenaids en kattenleukemie)
- Elektrolyten/vloeistoftherapie (belangrijk bij spoedpatiënten,
  opnamepatiënten)

 
Voor alle overige bloedonderzoeken (bijv. schildkllierfunctie, auto-immuunziektes) sturen wij het bloed op naar een extern laboratorium, waar vaak een dag later al de uitslag van binnen is.

Urineonderzoek
laboratorium microscopie-klein


Huidonderzoek
 
- Schimmelkweek
- Microscopisch onderzoek